ANUNȚ PROIECT „DISCOVER”

Societatea DISCOVER TURISM SRL, în calitate de Beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nerambursabilă nr. M2-3480/18-12-2020, cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului Timișoara, în calitate de Administrator de program, aferent măsurii de finanțare „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de Covid-19.
Denumire beneficiar: DISCOVER TURISM SRL
Scopul/Obiectivul general al proiectului îl reprezintă continuarea activității beneficiarului în următoarea perioadă, luând în considerare riscurile de recesiune economică și consolidarea poziției pe piață, în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia Covid-19.
Rezultate așteptate: menținerea activității societății pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat; menținerea numărului de angajați existenți la data depunerii cererii de finanțare pentru o perioadă de minim 6 luni de la momentul plății ajutorului financiar.
Valoarea totală a proiectului este 82.282,6725 Lei, din care: 71.550,15 Lei grant (60.817,6275 Lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 10.732,5225 Lei finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat) și 10.732,5225 Lei cofinanțare din partea Beneficiarului.
Perioada de implementare: 18.02.2021 – 17.08.2021
Nr. RUE: 3480

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020